Skip to content →

Hva burde man vite om 3D printing?

3D printing er det siste innen printing. Da Johann Gutenberg fant opp trykkpressen i Tyskland midt på 1400 tallet, ante han nok lite om hva som skulle skje innen denne teknologien rundt 600 år senere. 3D-printing er printing av fysiske gjenstander, altså ikke bare gjenskaping eller reproduksjon av bilder, motiver eller tekst til forskjellig underlag, men faktisk reproduksjon av forskjellige gjenstander.

Frem til for rundt åtte år siden var 3D-printing mest brukt i industrien, men i dag kan hvem som helst kjøpe seg en 3D-printer, og salget av slike har økt betraktelig. Selv om 3D-printing fremstår for de fleste som noe helt nytt, er oppfinnelsen faktisk over 30 år gammel. Det som er viktig å huske på er at denne teknologien fremdeles er i rask utvikling, noe som kan gjøre at utstyr fort kan bli utdatert, da det kommer nye ting på markedet kontinuerlig.

Prosessen

3D printing er altså en prosess som skaper et fysisk objekt ut fra et digitalt design. Det brukes forskjellige teknologier og materialer til 3D-printing, men det er det samme prinsippet som ligger til grunn for alle; og det er at modellen som finnes digitalt, skapes til et tredimensjonalt fysisk objekt. I prosessen skapes objektet ved at det blir lagt til ett og ett lag. Det er selvsagt veldig viktig at datafilen objektet skal printes ut fra er helt feilfri, ellers vil det ikke fungere.

Videre utvikling

Det vi har sett så langt når det gjelder 3D-printing er rett og slett helt utrolig. Likevel er det nok i den videre utviklingen i fremtiden at 3D-printing kommer til å få mest å si. 3D-printing er forventet å revolusjonere veldig mange områder. I dag brukes 3D-printing stort sett til å produsere reservedeler, prototyper og modeller, slik at en ikke trenger ta i bruk støpeverktøy, men i femtiden ventes det å brukes til langt mer avanserte oppgaver. Innen legevitenskapen er det forventet at det skulle printes organer gjennom ‘bioprinting’. Her vil de kunne basere printingen på en pasients vev og celler i stedet for å bruke kunstige materialer.Dette vil være en revolusjon innen medisin! Det vil også være mulig å 3D-printe sin egen bolig. Det er allerede blitt designet enorme 3D-printere som skal kunne printe et helt hus på under et døgn. I femtiden vil en kanskje kunne sitte ved sin egen PC og designe sitt eget hus, som en da faktisk kan få printet akkurat slik en vil ha det. I en slik 3D-printer vil det selvsagt ikke nyttes blekk eller toner som i vanlige printere, men betong. Det mest positive med å kanskje kunne få printet sin egen bolig i fremtiden er at det faktisk vil koste mye mindre enn om en skulle bygget på tradisjonelt vis.

3D-printing er som sagt i konstant utvikling, og det er med spenning verden følger med på hva som faktisk kan printes i fremtiden. At legeindustrien skal kunne printe organer vil være utrolig revolusjonerende, og at hus kan printes på en dag er nesten ufattelig. Og faktisk skal en også kunne printe sin egen pizza.