Skip to content →

Om trykk og printing

De fleste av oss er nok kjent med hva printing er, og de fleste har nok selv printet eller skrevet ut noe. Men trykk og printing er så mye mer enn de skriverne vi har hjemme, eller kanskje på jobb, og her kan du finne ut om det meste innen denne teknologien.

Boktrykkerkunstens far

Det alle trykk- eller printing-metoder har til felles er Johann Gutenberg; som vi anser som boktrykkerkunstens far. Den tyske gullsmeden og metallurgen utviklet trykkpressen på 1400 tallet, og det ble starten på utviklingen innen teknologien. Fra Gutenbergs trykkpresse ble oppfunnet, til dagens avanserte 3D-printere har det skjedd mye, og det kan du lese om i artiklene du finner her på siden.

De forskjellige metodene

Når vi skal printe eller trykke noe, er det nesten bare fantasien som setter grenser for hva en kan printe på. Underlaget en velger legger selvsagt føringer for metoden som vil være best å bruke, men det er langt fra bare papir det trykkes på, selv om det nok er det vanligste i form av bøker, blader, aviser og andre tidsskrifter og reklameblader m.m.

På siden vil du finne en artikkel som tar deg tilbake og viser historien bak trykkekunsten, og viser utviklingen innen de forskjellige metodene som ble utviklet, og som fortsatt blir brukt i dag. Du kan også lese om selve trykkpressens historie, funksjon og virke, og særlig interessant er det kanskje å lese om Gutenberg og trykkpressen han oppfant, og slik fikk kallenavnet boktrykkerkunstens far.

Selve trykk-prosessen har flere ledd, og det er flere måter å trykke på. Du kan lese om disse metodene og leddene, og kanskje få noe ny kunnskap rundt temaet, eller oppfriske det du allerede visste. En gammel trykksak, som fremdeles er uhyre populær i dag er spillkortene. Spillkortene har vært omtrent like siden opprinnelsen i Frankrike til i dag, men metoden de blir produsert på har nok blitt forbedret. Kortene har fremdeles de samme verdiene, men kvaliteten har nok blitt bedre da kortene i dag trykkes på mer moderne maskiner, og blir behandlet med en spesiell form for lakkblanding som gir dem et finere utseende, bedre grep og lengre holdbarhet. De mest moderne formene for printing og trykking har tilført teknologien store fremskritt både når det gjelder tid, penger og nyskapning. Den digitale verden kan tilby trykkekunsten mye, og du kan lese om digital- og 3D-printing i artiklene.