Skip to content →

Digitaltrykk

Når vi snakker om digitaltrykk, eller digital printing som gjerne er et vanligere begrep å bruke i dag, menes den metoden som brukes når en printer digitale bilder eller motiver på diverse underlag. Det er ofte bedrifter som har spesialisert seg på denne type trykk, og de bruker da gjerne profesjonelle lasere eller blekkskrivere til selve trykkingen. Disse vil være større og mer avanserte enn de som vanligvis nyttes til hjemmebruk.

Selv om digital printing er mer kostbart per side enn en del andre metoder, er det mer effektivt både når det gjelder planleggingsprosessen, forberedningsprosessen og selve trykkprosessen. Men likevel, i dagens samfunn der tid er penger, vil nok de fleste fortrekke digital printing, selv om kvaliteten på motivet blir ørlite dårligere, enn å ta seg tid til å vente på å få ting trykket av trykkerier.

Prosessen

Det som kanskje skiller digital printing fra de andre metodene, er at en ikke trenger å skifte platene. Dette er selvsagt også tidsbesparende. I analog printing må platene byttes kontinuerlig, noe som gjør prosessen mer krevende. Den raske prosessen kan dog resultere i at bildene/motivene mister noe av de helt fine små-detaljene som vil være til stede ved mer tradisjonell trykking. Når en printer digitalt, enten via laser- eller blekkskrivere, kan en bruke et stort utvalg underlag som kan printes på. Eksempler er stoff, glass, papir, fotopapir, metall, marmor m.m.

Fordeler og ulemper

Som med nesten alt annet i livet er det både fordeler og ulemper med denne metoden trykking eller printing. Det som kan sies å tale imot denne metoden er at det inni maskinene eller skriverne er valser som papiret skal bøyes rundt (når en printer på papir). På grunn av disse valsene kan ikke papiret det skal printes på være for tykt, da det ikke vil kunne bøyes skikkelig. Videre kan heller ikke papiret være av for stort format, som ved for eksempel offset printing eller plantrykk. De positive sidene ved denne metoden er at maskinene krever enklere oppsett, og det er mindre svinn når det gjelder både papir og kjemikaler. Det som trykkes digitalt trenger heller ikke tørketid slik som andre trykksaker gjerne gjør, noe som gjør at det som trykkes kan tas i bruk rett etter utskrift eller printing. I tillegg kan utskriftene inneholde mer data og eventuell nummerering, som er en positiv egenskap om det skulle være behov for slike detaljer.