Skip to content →

Påvirkningen av den tyske bevegelige trykkpressen

Når vi snakker om den tyske trykkpressen er vi tilbake til pressens utspring og boktrykkerkunstens far, Johann Gutenberg, som var fra byen Mainz i Tyskland. Gullsmeden og metallurgen revolusjonerte trykkekunsten, og er en viktig del av utvikling frem til dagens metoder. Takket være Gutenberg kunne bøker nå trykkes, og kunnskap som tidligere hadde vært forbeholdt de få, ble nå mer tilgjengelig for allmennheten.

Gutenbergs bibel

Gutenbergs første masseproduserte bok var bibelen på latin. Gutenbergs bibel er kjent under flere navn, som for eksempel Biblia Latina Vulgata, B42, 42-linjers bibelen og Mazarin-bibelen. Denne bibelen er en av de første i sitt slag, da den ble trykket ved bruk av løse typer. Hele opplaget på ca. 180 bøker ble trykket på tre år. Dette er like lang tid det i tiden før tok å skrive én håndskrevet bok. Bibelen ble utgitt i to bind både på papir og i pergament. I dag finnes ca. 60 eksemplarer igjen av Gutenbergs og Europas første masseproduserte bok (dog bare ca. 20 i komplett form), som la grunnlaget for den overveld som i da blir trykket innen både skjønnlitteratur, aviser, ukeblader og andre trykksaker. Om en av Gutenbergs bibler legges ut for salg på auksjon, ventes den å gå for rundt 200 millioner norske kroner. Ironisk nok døde Gutenberg selv i fattigdom da han ikke tjente seg rik på bibelen sin.

Ettermæle og utvikling

Det er mye som har skjedd etter Gutenberg, som kanskje ikke hadde skjedd hvis det ikke vært for at han fant opp den moderne boktrykkerkunsten. Her kan nevnes opplysningstidens revolusjoner og den industrielle revolusjonen i tillegg til de store vitenskapelige gjennombruddene verden opplevde. Selv om utgangspunktet for trykkpressen var Tyskland, ble hovedtyngden flyttet til Venezia i Italia. Her videreutviklet trykkere prosessen videre, og noen mente at dette forbedret trykkekunsten så mye at kanskje Italia burde være trykkekunstens hjemland. Italia hadde en raskt voksende økonomi på dette tidspunktet, noe som gjorde utviklingen enklere for italienerne. Men Gutenberg, selv om han aldri ble rik av oppfinnelsen sin, er i dag sett som en av de mest innflytelsesrike menneskene i historien.

Uten Gutenbergs oppfinnelse ville kanskje Martin Luthers reformasjon blitt helt annerledes, da det var Gutenbergs metoder som ble brukt til å masseprodusere Luthers 95 teser slik at de ble spredt rundt. Kanskje ville andre reformasjon og vitenskapelige gjennombrudd kommet mye, mye senere og kanskje i en helt annen form hadde det ikke vært for Gutenbergs presse.